Tin tức

Phật Sự Trong Nước

PHẬT GIÁO VIỆT NAM TIẾP TỤC TRUYỀN THỐNG “HỘ QUỐC AN DÂN” TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI HT. Thích Thiện Nhơn Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Chủ tịch HĐTS GHPGVN          Kính thưa đoàn...