Tin tức

Phật Sự Trong Nước

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ———————————————————  DIỄN VĂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2563 – DL.2019 Của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni, Kính thưa Quý vị khách quý, Thưa Quý...