Phật Sự Trong Nước

Phật Sự Trong Nước

PHẬT GIÁO VIỆT NAM TIẾP TỤC TRUYỀN THỐNG “HỘ QUỐC AN DÂN” TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI HT. Thích Thiện Nhơn Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Chủ tịch HĐTS GHPGVN          Kính thưa đoàn...

Phật Sự Trong Nước

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ———————————————————  DIỄN VĂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2563 – DL.2019 Của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni, Kính thưa Quý vị khách quý, Thưa Quý...