Phật Sự Trong Nước

Phật Sự Trong Nước

Sáng ngày 13/07/2017 tại tỉnh Gia Lai, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến Pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố khu vực miền...

Phật Sự Trong Nước

Sáng ngày 13/07/2017 tại tỉnh Gia Lai, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến Pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố khu vực miền...