Phật Sự Trong Nước

Phật Sự Trong Nước

Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm chư Tăng đều có ba tháng tập trung an cư kiết hạ một nơi, ở yên tu học. Đây là một nghĩa vụ thiêng liêng của hàng đệ tử Phật xuất gia. Luật an cư này...

Phật Sự Trong Nước

Sáng ngày 09/06/2017 (Nhằm ngày 15/04 năm Đinh Dậu), Phụng hành Thông Bạch của Trung ương Giáo hội, tại Chùa Đại Giác - phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã trang nghiêm diễn ra Lễ Khai pháp trường hạ, tác pháp...