ĐẠI LỄ HỘI KHÁNH THÀNH ĐẠI BẢO THÁP VÀ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa,
Vào ngày 22&23 tháng 12 năm 2018 ( nhằm ngày 16&17 tháng 11 năm Mậu Tuất), Phật giáo Quảng Bình có sự kiện trọng đại được diễn ra, Đại lễ hội khánh thành Đại Bảo Tháp và Vía Đức Phật A Di Đà tổ chức tại chùa Đại Giác – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình.
BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức quang lâm dự Đại lễ.
Chúng con thành tâm cung thỉnh.
Chúng tôi trân trọng kính mời quý đại biểu, quý khách quý, quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa hoan hỷ đến dự Đại lễ.
Trân trọng được cung đón.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.