TP. HCM: Chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi khánh tuế Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và cúng dường trai Tăng

Nhân mùa Vu Lan – Báo hiếu và An cư kiết hạ PL. 2564 vừa viên mãn, sáng ngày 19/9/2020 (Nhằm ngày mùng 3/8 năm Canh Tý), chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi do Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam – trụ trì chùa Candaransi dẫn đầu đã vân tập về chùa Minh Đạo (Địa chỉ 12/3 bis, đường Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, TP. HCM) vấn an sức khoẻ và đảnh lễ khánh tuế hạ lạp Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện chủ Chùa Minh Đạo.

Đi cùng đoàn còn có Đại đức Châu Hoài Thái – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN.

Ngày Vu Lan cũng là ngày chư Tăng Ni tự tứ kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ, Đức Hòa thượng Chủ tịch lại thêm một tuổi hạ mới với đạo hạnh viên mãn, giới đức trang nghiêm để luôn là bóng cả cho đàn hậu học nương theo trên con đường hoằng dương chánh pháp.

Thay mặt chư Tăng và Phật tử chùa Candaransi, Hòa thượng Danh Lung thành kính dâng lời khánh tuế và khánh chúc mừng lên Đức Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN thêm một tuổi hạ mới, tứ đại điều hoà, cầu Phật gia hộ cho Hòa thượng luôn được pháp thể khinh an, tiếp tục lãnh đạo, định hướng và chỉ đạo các hoạt động Phật sự, để GHPGVN ngày càng phát triển.

Ban lời đạo từ, Hoà thượng Chủ tịch tán thán và bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự nổi bật của Phật giáo Nam tông Khmer nói chung cũng như chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi nói riêng. Nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS chúc Hòa thượng Danh Lung, cùng chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi đạo hạnh và trí tuệ tăng trưởng. Nhân đây, đức trưởng lão Hòa thượng cũng sách tấn chư Tăng, Phật tử học theo hạnh nguyện của chư Phật, chư tổ, các bậc tiền bối đi trước, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, để tiếp tục phụng sự đạo pháp, phụng sự chúng sinh, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội, đóng góp sức mình cho Phật giáo ngày càng thêm phát triển.

Sau đó, với lòng thành kính hướng về Tam bảo, chư Tăng, Phật tử đã cùng nhau dâng phẩm vật lên cúng dường chư Phật, cúng dường lên Đức Hòa thượng Chủ tịch cùng chư Tôn đức Tăng chứng minh với niềm hoan hỷ của chư Tôn đức và tất cả Phật tử tham dự.

Đại diện chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi, Đại đức Châu Hoài Thái đã thành kính dâng lời tác bạch cúng dường.

Đức Hòa thượng Viện chủ chùa Minh Đạo cùng chư tôn đức đã niệm Phật chứng minh và tán thán công đức đối với chư Tăng, Phật tử đạo tràng chùa Candaransi. Các Phật tử đã được kết duyên lành với phật pháp thông qua việc cúng dường Chư tôn đức để gieo trồng công đức lành với ngôi tam bảo.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguồn: Phatsuonline.com